top of page

HİZMETLER

1991 yılında iletişim sektörüne katılan Bülent Fidan, uzun yıllardır Brand Suite İstanbul ekibiyle birlikte, markaların hedef kitleleri nezdinde yeni deneyimlerle ilerlemelerine, marka kimliklerinin oluşturulmasına, marka değerlerinin artmasına yönelik hizmetler vermektedir. 

"Motivasyonu keşfetmek. Bütün mesele bu." 

Her adımımızın temelinde motivasyon yatıyor. Bir marka hakkında zihnimizde bir fikir oluşması, ardından o fikrin davranışlarımıza yansıyarak ürünü satın almamızı, sonra da bu marka tercihimizi başkalarıyla paylaşmamızı sağlayan motivasyon, markanın büyümesi için en değerli etken. 

Daha işin en başında pazarlama araştırması ile tüketicinin gerçekten neye ihtiyacı olduğunu ortaya çıkarmak, içgörüyü keşfetmek önemli. Sonrasında yaptığımız iş süreci bu içgörüye uygun ortaya çıkan motivasyonu karşılamak. Marka danışmanlığı sürecimizin temeli burada. 

Dört adımdan oluşan motivasyon temelli süreç yaklaşımımız aşağıda özet olarak verilmiştir. 

"İhtiyaçların anlaşılması" 

 

İnsanın yaşamak için çok farklı noktalarda apayrı ihtiyaçları var. Markanın ve markayla birlikte çalışan iletişimcilerin bu ihtiyaçları doğru belirlemesi gerekiyor.

Gerçek ihtiyaçları belirlemek için özellikle pazarlama araştırması bize en doğru verileri sunar. Bu nedenle marka ve iletişim çalışmaları öncesi ihtiyaçları belirleyen bir pazarlama araştırmasını zorunlu görüyoruz.

 

"Motivasyonun keşfedilmesi" 

Her davranışımızın ardında o davranışa neden olan bir tutum bulunur. O tutumun ardında da bir motivasyon. Motivasyon, tutumları oluşturup davranışlara neden olan heves, itici güç, nedendir. Her tüketicinin her ürün-hizmet için ayrı ve birbirinden farklı motivasyonları vardır. Temel amacımız bu motivasyonları ve (bazen içgörüleri) keşfetmektir. Bu motivasyonları keşfederek, tüketici için markayı tercih etmesine yönelik yeni motivasyonları biz yaratabiliriz. 

"Yeterliliğinin Belirlenmesi" 

Tüketici, bir davranışta bulunmasını sağlayan motivasyon var olsa da, bazen o davranış için kişisel olarak maddi ya da manevi  yeterliliğe  sahip olmayabilir.

 

Bu yetersizlikleri belirleyerek ve markayla birlikte bunları gidermek için ürün ve hizmette geliştirme yapmaya yöneliriz.

"Markaya Ruh Katmak" 

Müşteri ya da tüketicinin ihtiyaçlarının belirlenmesi, o ihtiyaçları karşılamak için gereken motivasyonun keşfi, ihtiyacın giderilmesi için maddi ya da manevi yeterliliğin marka ve müşteri arasında sağlanması ve sonunda da motivasyona dokunarak, tüketiciyi satın almaya ya da denemeye yöneltecek aksiyonu sağlayacak Marka Tasarımının gerçekleştirilmesi.

Marka Deneyimi çalışmalarımızda dört aşamalı sürecimiz, markanın müşteri ile her temas noktasında tek tek uygulanır ve deneyim çalışmaları her noktada belirlenir. Müşteri Deneyim Yolculuğu Haritası da bu süreçte bize toplam süreci ortaya koyar. 

Marka, Trend ve Tasarım Süreçlerinde Hizmetler:

MARKA 1.0

Yeni bir marka oluşturmak, mevcut markasını canlandırmak, markasında bir sorun olduğunu sezen veya markasını tanımlamak isteyen kurumlara verdiğimiz pazarlama araştırmasının yönetimi, araştırma analizi, marka kimliğinin- kişiliğinin ve marka konumlandırmasını oluşturulması hizmetlerini içeren ilk adım versiyonudur.

 

Marka 1.0’ın amacı, satılacak ürün veya sunulacak hizmetin müşteri / tüketici tarafından, pazarda nasıl algılanması gerektiğine karar vermektir. Uzmanlık alanımız olan Aaker Modeli’ni kullanıyoruz. Marka adından markanın logosuna kadar olan yolculuk bu aşamada tasarlanıyor.

 

Süre: 5 ay

Çıktı: Pazar analizi, marka kimliği, marka kişiliği ile marka konumlandırmasının yapılandırılması, marka adının oluşturulması, logo ve görsel kimliğin tasarlanması,

         Marka Kılavuzu Kitabının yapılması

MARKA 2.0

Marka Kılavuzu Kitabı hazırlanmış,

marka adı, logo ve kurumsal kimliği oluşturulmuş

markaların büyümek için

Hat genişletme

Marka genişletme

Marka esnetme

Marka ortaklıkları

Marka elçiliği projeleri

konularında ilerlemeleri için pazarlama-rekabet araştırması,

strateji oluşturma ve süreci yönetme hizmeti.

 

Süre: Önerilen süre 4 ay

Çıktılar: Rekabet analizi dosyası,

marka mimarisi oluşturma, stratejik yol haritası,

genişletme-esnetme ekip yönetimi,

marka elçiliği proje yönetimi ve eğitimler

           MARKA 3.0

Marka deneyimi ile markanın büyümesini sağlamak. Stratejik kararların uygulanması için öncelikle hedef ve amaçları belirlemek gerekiyor. Bunun için de bizim yaklaşımımız markanın tüm boyutlarına marka deneyimi penceresinden bakmayı sağlamak. Marka deneyimi tüm projenin genel çatısı. Öncelikle müşteri deneyim yolculuğu haritasını oluşturuyoruz. Markanın müşteri ile her temas noktasında, müşteriyi harekete geçirecek motivasyon kaynaklarını ortaya çıkarıyor, ardından algı üzerinden temas noktaları iyileştirme çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Tabii ki tüm bu süreçlerin temelinde marka kimliği ve konumlandırması yatıyor.

 

Süre: 4 ay

Çıktı: Müşteri deneyim yolculuğu haritası, uygulamada marka deneyim iletişimi çalışmaları.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPOR TASARIMI

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLETİŞİMİ-ETKİNLİKLERİ

Geleceği yönetmenin uzun zamandır formülünü

biliyoruz. Gelecek sürdürülebilirlik bakış açısıyla gelecek.

Sürdürülebilirlik alanında uzun zamandır tasarım temelinde çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Burada iki süreç karşımıza çıkıyor. İlki, yaptığınız sürdürülebilirlik süreci çalışmalarını paydaşlara anlatabilmek için belgelemek. Sürdürülebilirlik Raporu bu aşamada en önemli yardımcınız. Özen gösterilmiş, marka kimliğiniz ile hazırlanmış tasarımı dikkat çeken Sürdürülebilirlik Raporu Tasarımı en keyif aldığımız tasarım süreçlerimizden. Diğeri ise sürdürülebilirlik sürecimizin paydaşlara duyurulması. Yani, sürdürülebilirlik iletişimi çalışmaları. Sürdürülebilirlik, kurum ve marka itibarının en değerli, belgelenmiş bir süreç.

Bu süreci paydaşlara duyurmazsanız gelecek için eksik bir adım olursunuz. Sürdürülebilirlik çalışmalarının reklamı, halkla

ilişkiler çalışmaları, özel iletişim etkinlikleri artık

mutlaka planınız dahilinde olmalı.

Yaptığınızı anlatmak sizedeğer katar.

Partner: Mikado Danışmanlık

           MARKA 4.0

Marka deneyimi ile markanın büyümesini sağlamak. Stratejik kararların uygulanması için öncelikle hedef ve amaçları belirlemek gerekiyor. Bunun için de bizim yaklaşımımız markanın tüm boyutlarına marka deneyimi penceresinden bakmayı sağlamak. Marka deneyimi tüm projenin genel çatısı. Öncelikle müşteri deneyim yolculuğu haritasını oluşturuyoruz. Markanın müşteri ile her temas noktasında, müşteriyi harekete geçirecek motivasyon kaynaklarını ortaya çıkarıyor, ardından algı üzerinden temas noktaları iyileştirme çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Tabii ki tüm bu süreçlerin temelinde marka kimliği ve konumlandırması yatıyor.

 

Süre: 4 ay

Çıktı: Müşteri deneyim yolculuğu haritası,

      marka deneyim iletişimi çalışmaları.

bottom of page