top of page

Trend Nedir?


Trend, belirli bir dönemde, yoğun şekilde tercih edilen ya da terk edilen bir durumun zaman içindeki yönelimini ortaya koyan toplam süreç göstergesidir. Eski İngilizce kökenli yuvarlamak, etrafında döndürmek anlamına gelen “trendan/trenden”, yine eski İngilizcedeki yuvarlak olan küre anlamındaki “trinde” ve çember anlamına gelen tryndel sözcüklerinin günümüze kadar evrilmesi ile geliyor.

Trend, segmentasyon, ölçümleme ve değerlendirme zorunluluğunda matematik ve istatistik etkisiyle, yükselen ve alçalan her türlü (ekonomik, politik, sosyolojik) eğrisel hareketin grafiklerdeki ifadesi / göstereni olarak kullanılmaya başlanmış. Hemen her dilde, günümüzdeki sözlüklerde karşılığı “eğilim, akım, yönelmek, gidişat, civarında bulunmak” anlamlarında hem “isim” ve hem de “fiil” olarak kullanılıyor.

Özellikle belirtilmesi gereken durum, trendin günlük moda olmadığı, ancak modayı içine dahil ettiği ve yönlendirdiğidir. Trendler genel olarak herhangi bir alanda, bir yönelimi gösterdiği için iş ve bilim dünyasında geleceğe dair planlamalarda büyük bir öneme sahiptir. Ortaya çıkan ve gelecekte çok sayıda alt akıma neden olacak mega trendlerden sonuç olarak günlük modaya doğru bir yayılım gerçekleşir.

Trendler, temel olarak mega trendler olarak doğar. Temeli doğal olaylar, büyük ölçekli üretimler, felaketler, savaş, göç, ekonomik koşullar, siyaset, önemli toplumsal değişimler ve yeni keşiflerdir. Bu yaşamsal ve doğal olaylar, her alanda ana hammadde ve yarı mamüllerin üretimini ya da üretim miktarlarını, kalitelerini, verimlerini etkiler; toplumların gıda, mimari, eğlence, eğitim, ekonomik yapılanma ve hatta hukuk sistemlerini bile yönlendirir; şirketlerin üretim şekillerini, ürettikleri ürünlerin tarzını ve pazarı değiştirir. Bu nedenle önemli olan trendleri okuyup analiz yapabilmektir.

Mega trendler, ülkelerde ve çok uluslu şirketlerde Makro ve mikro trendlerle markalara kadar yayılır ve her sektörde ve markada, farklı bir yönüyle ortaya çıkar. Subtrendlerde de artık bizim moda ve akımlar dediğimiz durum yaşanmaya başlanır.

Trendler, tasarım temelli giyim, tekstil, mobilya gibi sektörlerde tasarıma dayalı "moda" olarak; telefon ve diğer teknoloji alanlarında inovasyon olarak; yaşam süreçlerinde slowcity, organik üretim gibi uygulamalarla karşımıza çıkar.

Mega trendler 20-25 yıllık bir geniş alanı kapsar. Ancak her mega trend ilerleyip modaya kadar ulaşmayabilir. Arada başka mega trendler bir başka mega trendi kendi altında eritebilir ya da önemsiz kılabilir.

Bir mega trend ortaya çıktıktan sonra, mega trendi etkileyen (ya da bazen ortaya çıkaran) önemli unsurlar yukarıda ifade ettiğim doğal olaylar, büyük ölçekli üretimler, felaketler, savaş, göç, ekonomik koşullar, siyaset, önemli toplumsal değişimler ve yeni keşifler gibi olaylar ve bunların sonuç olguları ile küresel ölçekte dünya ekonomisine etki eden makine üreticileri, farklı alanlardaki emtia üreticileri ve fonlardır.

Giyim, ev tekstili, mobilya, aksesuar, teknolojik şekilsel tasarımlarda moda tarzını ve trendini genel olarak Uluslararası Moda Federasyonu (IAF) her yıl bir araya geldiği toplantısında belirler. Belirlerken de yine küresel etkenleri dikkate alır, uzun toplantılarda analizler (aynı zamanda Dünya Renk Birliği (Intercolor) de gelecek sezonun trend rengini belirleyerek açıklar) yaparlar. Tüm analizlerde yukarıda sözünü ettiğim "küresel ölçekte dünya ekonomisine etki eden makine üreticileri, farklı alanlardaki emtia üreticileri ve fonlar"ın ekonomisinin olumsuz etkilenmemesi adına görüşleri alınır.

Modaya kadar inen trendlerin kararları bu olaylar ve kesimlerce verilir. Modayı oluşturacak ana temalar-konseptler, ana akımlar-yönelişler, renk skalası, kullanılacak ana kumaşlar, kullanılacak aksesuarlar, kullanılacak yan malzemeler, tüketicinin olması gereken davranış şekilleri (beklentiler), modayı (aslında trendi) etkileyen teknoloji gibi yan unsurlar, bazı alanlarda müzik-ton-davranış ve tutumlar da genel hatlarıyla bir trend olarak düzenlenir.

Uluslararası Moda Federasyonu (IAF) ve Dünya Renk Birliği (Intercolor) gibi diğer alanlar için de KPMG, Deloitte ya da EY gibi audit firmaları ile kimyasal renk-boya üretim devleri BAYER gibi firmalar da yukarıda sıraladığım küresel olayları dikkate alarak kendi alanlarındaki trendleri açıklarlar.

Dünyadaki trend analiz kurumları da bu verileri alıp, değerlendirir ve her alana ilişkin uygulamaları yönlendirecek raporlar hazırlarlar. Şirketler ve markalar da bu raporları kendi marka kimlikleri ve bölgesel özellikleri açısından değerlendirip kendi ürünlerine uygularlar. Markalar bu uygulamaları o sezon ilk olarak ya uluslararası fuarlarda, sergilerde ya da kendi defile gibi etkinlikleri, zincir mağazalardaki sunumları ve reklamları ile son tüketiciye ulaştırırlar.

Peki, trendin uzantısı olan moda trendi aslında nasıl oluşur? Örneğin, diyelim ki, iklim değişikliğine karşı mücadele mega trend olsun. Bu mega trende ilişkin küresel alınan kararlar makro trendi, bunların kurumsal ve ülkesel uygulamaları mikro trenddir. Bunun markalar bazında değerlendirilmesi ise organik kumaştan oluşan giyim tasarımları ve modası olacaktır. Bu yıl tüm dünyada bir koyun hastalığı olsa, bu hastalık tüm dünyada koyunların telef olmasına neden olsa, çok doğal olarak dünyada yün üretilemeyecek ve gelecek yıl dünyada yün olmayacaktır. Bu da yünden yapılan ipliğin üretiminin olmaması demektir. Yün yoksa, yün iplik de yoktur. Yün iplik yoksa her alandaki yün kumaş üretimi de yoktur. Halıdan giyime kadar tüm dünya, yün yerine pamuk ve sentetik iplik kullanacaktır. Uluslararası Moda Federasyonu (IAF), Dünya Renk Birliği ve küresel etkin kurumlar bunu temel alırlar ve yün yerine geçen pamuk ve sentetik iplik üzerine trendi ve modayı oluşturmaya başlarlar.

Trendler ve içerikleri şu şekildedir:

BÜLENT FİDAN 
SEMİNER • DERS • SÖYLEŞİ TAKVİM /
2016- 2017-2018 -
2019- 2020
 
31 / 05 / 2021
Sivil Toplum Dünyasında Kime, Neden Güveniriz?
REPMAN FORUM
03 / 09 / 2020
İşin Güzel Yanı
04 / 06 / 2020
Çevrimiçi / Canan Duman'la Pandemi Döneminde Markayı ve Pazarlamayı Yönetmek
30 / 04 / 2020
Dijital Dönüşüm Yeni Normal mi?
20 / 04 / 2020
Nail Özer ile Söyleşi
 
6 / 01 /2020
Marka Deneyiminin Boyutları, Müşteri Yolculuk Deneyimi Haritasının Faydaları
Altınbaş Üniversitesi
28 / 11 / 2019
Ankara Marka Buluşmaları
ATO
3 / 07 / 2019
Marka Kimliği Çalıştayı
Denizli İhracatçılar Birliği
Denizli
21 / 04 / 2019
Ev Tekstilinde 2020 ve 2021 Trendleri Analizi
EVTEKS FUARI
20 / 03 / 2019
Marka Kimliğinde Değişim
Altınbaş Üniversitesi
11 / 03 / 2019
10. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Zirvesi
14 / 02 / 2019
Soyut Şeyler Ekonomisi
12 / 02 / 2019
Stratejik Marka Kavramı
Altınbaş Üniversitesi
11 / 01 / 2019
 
Günümüzün Devrimi
 
Konuk
Medipol Üniversitesi
21 / 12 / 2018
Marka Zirvesi 
Bakü Azerbaycan
06 / 12 / 2018
Kurumsal Sosyal
Sorumluluk Zirvesi
İstanbul 
30 / 11 / 2018
İletişimciler Buluşması
TÜHİD İstanbul
16 / 02 / 2018
 
Markaşehir İzmir
 
Konferansı
TÜHİD ve İzmir Ticaret Odası
23 / 12 / 2017
Made in Azerbaijan
Bakü
15 / 12 / 2017
Gaziantep Büyükşehir B.
Gaziantep
30 / 11 / 2017
Marketing Meetup
İTÜ Maslak
16 / 10 2017
House of Genius
Workinton
23 / 9 / 2017
Go Digital Etkinliği
Dijital Karga
Bilge Adam
25/ 05 2017
Arçelik -Beko
Ajans Yönetimi Eğitimi
Reklamcılık Vakfı
25 / 05 / 2017
Marka Türkiye 
Lütfi Kırdar İstanbul
11 / 05 / 2017
İçerik Oyunları
(Konferans)
Santral İstanbul
İstanbul Bilgi Üniversitesi
30 /03/2017
Yerelden Globale 
Markalar Konferansı
Cef Works 
Shangri-La Hotel
15 /03/2017
Marka Deneyiminde 
Marka Kimliği
Bahçeşehir Üniversitesi

24 /02/2017

Türk Olarak İtalyan Tasarımı Satmaya Çalışmak

Bursa Halkla İlişkiler Derneği

Bursa

14/12/2016

Dijital Dünyada Marka İletişimi ve Yönetimi / Konuşmacı/ Seminer

Doğuş Üniversitesi

Sanat ve Tasarım Fakültesi

İstanbul

04/11/2016

Marka Kimliği Yaratma 

Atölye Çalışması

Brand Institute

İstanbul

12/10/2016 

Türk Kimliğinin

Markalara Yansıması

Brand Institute

İstanbul

07/10/2016

Temel Marka Yönetimi

Brand Institute 

İstanbul

13 /08/2016 

Markalar ve Sosyal Medya

Açık Seminerler / BrandMap İstanbul

25/07/2016

Ajans Marka İlişkileri - Ajans Yönetimi / TürkTelekom Akademi / İstanbul
 

30/05/2016 

Krizde İtibar ve Marka Yönetimi / ANSİAD

Antalya 

07/05/2016 

Kurumsal Marka Stratejileri ve İtibar Yönetimi / REPMAN-İtibar Araştırmaları Merkezi

İstanbul

03/04/2016 

Marka Yönetimi ve Marka Kimliği / Ortak İletişim / İstanbul

17/02/2016 

Sosyal Medya ve Marka / İstanbul

05/01/2016 

Marka Yönetimi / Merkez Kariyer Günleri / İstanbul 

Bilgi: Seminer, eğitim ve söyleşi için sitedeki İLETİŞİM bölümünden talepte bulunabilirsiniz. 

 BRANDMAP 

İşdünyasının bilgi paylaşım platformu yayını olan BRANDMAP, her ay marka temelinde işdünyası konularını işliyor. 

BM-143 kapak.png
BRAND SUITE ISTANBUL


Türkiye'nin marka temelinde hizmet sunan tek KURUMSAL MARKA TASARIM AJANSI

BrandSuite İstanbul, Bülent Fidan ve tasarım ekibi tarafından, marka kimliği, marka görsel kimliği, marka iletişimi ve kurumsal tasarımlar alanında çalışmalarını sürdürüyor.
 

Bilgi: Marka Danışmanlığı ve tasarımlarınız için sitedeki İLETİŞİM bölümünden görüşme talebinizi yollayabilirsiniz. 
 

brandsuitelogo1-01.png
bottom of page