top of page

Marka Vekili ve Marka Danışmanı Nedir?


Marka tanımını hukuksal ve pazarlama temelli olarak iki ana alanda tanımlıyoruz. Marka vekilliği ve marka danışmanlığı da bu iki alanda yetkinliğe sahip meslek alanlarını ifade ediyor.

Marka terimleri arasında en sık karıştırılan iki terim “marka vekili” ve “marka danışmanı”dır. Türkiye’de markalar kanuna bağlı olarak, markaların tescil işlemlerini hukukun belirttiği çerçevede gerçekleştiren kişilere marka vekili denir. Marka vekilleri, marka sahibi ya da yöneticileri tarafından belirlenen yazı-şekilden oluşan marka adını-şeklini, Türk Patent Enstitüsü’nde (gerektiğinde diğer ülkelerde de) tescil ettirmek amacıyla başvuruyu düzenleyen, takip eden, soruları yanıtlayan ve gerekirse marka tescili yapılmasının ardından markayla ilgili tecavüzleri takip eden kişidir. Anlaşılacağı üzere marka vekilinin görev alanı, belirlenen adın tescil sürecini ve durumunu takip etmek, marka sahiplerini marka tescili, marka adı, marka şekli, yasal durumlar, coğrafi özellikler ve benzeri konularda bilgilendirmek, yönetmek, tescil işlemlerini yapmak, tescil sonrası markayı hukuksal olarak takip etmektir. Bunun için de marka vekilinin belli bir marka hukuku bilgisine sahip olması gerekmektedir. Tescil işlemlerinin nasıl yapılacağını, belirlenen marka adının aynısının ilgili kategoride olup olmadığını, yakın bir ad ile karıştırılıp karıştırılmayacağını, işin en başında hangi adların marka adı olarak belirlenip belirlenemeyeceğini, itiraz gerçekleştiğinde nasıl hareket edileceğini biliyor ve marka sahiplerini doğru yönlendiriyor olması gerekmektedir. Marka vekilliği Türk Patent Enstitüsü’nün açtığı sınavlarda başarılı olunması üzerine verilen bir meslek unvanıdır. Türkiye’de bir markanın (ad ve/veya şekil olarak) bir hak doğurması için mutlaka ilgili TPE'ye tescil ettirilmesi gerekmektedir. Türkiye’de marka tescili ile ilgili tek kurum patent, buluş gibi alanlarda olduğu gibi Türk Patent Enstitüsü’dür. Bu nedenle marka vekilliği sınavı da Türk Patent Enstitüsü tarafından gerçekleştirilir. Marka vekilliği sınavını kazananlar, ardından konuyla ilgili gerekli harçlarını yatırarak marka vekilliği yapmaya hak kazanırlar. Yakın bir zamanda, benim için şu anda da değerli olan marka vekilliğinin çok önemli bir meslek dalı olacağına inanıyorum.

Marka danışmanlığı ise temeli pazarlamaya dayalı bir mesleki uzmanlığın, marka sahipleri ile paylaşılması üzerine yapılanmış meslektir. Burada sözünü ettiğimiz pazarlamaya dayalı meslek uzmanlığı, marka üzerinedir. Marka danışmanları danışmanlık yaptıkları markaya, daha planlama aşamasından başlayarak,

marka ile ilgili araştırmaların oluşturulması,

marka kimliği ve kişiliğinin belirlenmesi,

marka adının oluşturulması,

marka genişleme-esneme kararının nasıl verileceği ve nasıl yapılacağı,

marka özü,

marka konumlandırma,

marka iletişimi,

marka elçiliği,

marka kimlik kılavuzunun hazırlanması gibi markanın tüm süreçlerinde bilgisi ve planlaması ile yön verir. Bu nedenle marka vekili ile karıştırılmaması gereken bir meslektir. Marka danışmanları bir kurumda marka yöneticisi olarak bulunabilecekleri gibi, dışarıdan da bağımsız bir şekilde hizmet verebilirler. Burada da yine marka yöneticisini marka danışmanlığı ile de karıştırmamakta yarar var. Marka yöneticisi bir kurum içinde bir marka kültürü oluşturmaya yönelik olarak, markayı kimlik ve konumlandırmasına uygun şekilde yöneten kişidir. Marka yöneticisi kurumlarda değişik pozisyonlarda olabilirler. Bazı kurumlarda CEO, genel müdür, pazarlama müdürü iken bazı kurumlarda iletişim yöneticisi de marka yöneticiliği görevini üstlenebilir. Bu nedenle buradaki marka yönetici ile markaya danışmanlık, yönlendirme hizmeti veren marka danışmanlığının farklı olduğunu unutmamak lazım. Marka danışmanı tüm pazarlama sürecini iyi bilmek zorundadır. Bu nedenle sosyolojiden psikolojiye, araştırmadan satış ve üretim yönetimine kadar çok geniş bir alanda yeterli bilgiye sahip olması gerekir.

Son yıllarda hukuki prosedür ve pazarlama süreçleri açısından, gerek marka vekilliği gerekse marka danışmanlığı alanında çalışan meslek uzmanlarının sayıları giderek artmaya başlamıştır. Bunun da nedeni oldukça basittir. Türkiye’de kurumlar marka kavramını daha çok algılamaya ve doğru bir markalama oluşturmaya gayret göstermektedirler. Bu nedenle de hem hukuki süreçte hem de pazarlama sürecinde doğru adımları atmak için bu alandaki uzmanlıklardan yararlanma gereği duymaktadırlar.

Uluslararası pazarlara Türk markalarının yoğun şekilde girmeye başladığı son yıllarda özellikle marka vekillerinin sadece Türkiye değil, aynı zamanda yurtdışı pazarlardaki marka hukukunun doğurduğu tescil kurallarını da iyi bilen ve takip eden meslek uzmanları olmalarını doğurmaktadır. Bu nedenle son yıllarda marka vekilleri uluslararası pazarlardaki marka tescil durumlarını da sıkı takip ederek, markaları hukuk anlamında doğru yönlendirmeye özen göstermektedirler.

Günümüzde marka vekilleri yasal bir düzenleme altındadır. Ancak, henüz konusunda uzman ve milyarlarca dolarlık değere sahip markaları asıl yaratan ve yönlendiren marka danışmanlarının yasal bir düzenlemesi yapılmış değildir. Marka danışmanlarını ilgilendiren en güncel yapı Marka Danışmanları ve Yöneticileri Derneği olan Marka Konseyi'dir.

Bu yazı daha önce The Brand Age dergisinde yayınlanmıştır.

(Bu yazının tamamını ya da bir bölümünü, kaynak göstermeden lütfen başka bir yerde kullanmayınız. Kaynak: Bülent Fidan. www.bulentfidan.com.tr)

BÜLENT FİDAN 
SEMİNER • DERS • SÖYLEŞİ TAKVİM /
2016- 2017-2018 -
2019- 2020
 
31 / 05 / 2021
Sivil Toplum Dünyasında Kime, Neden Güveniriz?
REPMAN FORUM
03 / 09 / 2020
İşin Güzel Yanı
04 / 06 / 2020
Çevrimiçi / Canan Duman'la Pandemi Döneminde Markayı ve Pazarlamayı Yönetmek
30 / 04 / 2020
Dijital Dönüşüm Yeni Normal mi?
20 / 04 / 2020
Nail Özer ile Söyleşi
 
6 / 01 /2020
Marka Deneyiminin Boyutları, Müşteri Yolculuk Deneyimi Haritasının Faydaları
Altınbaş Üniversitesi
28 / 11 / 2019
Ankara Marka Buluşmaları
ATO
3 / 07 / 2019
Marka Kimliği Çalıştayı
Denizli İhracatçılar Birliği
Denizli
21 / 04 / 2019
Ev Tekstilinde 2020 ve 2021 Trendleri Analizi
EVTEKS FUARI
20 / 03 / 2019
Marka Kimliğinde Değişim
Altınbaş Üniversitesi
11 / 03 / 2019
10. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Zirvesi
14 / 02 / 2019
Soyut Şeyler Ekonomisi
12 / 02 / 2019
Stratejik Marka Kavramı
Altınbaş Üniversitesi
11 / 01 / 2019
 
Günümüzün Devrimi
 
Konuk
Medipol Üniversitesi
21 / 12 / 2018
Marka Zirvesi 
Bakü Azerbaycan
06 / 12 / 2018
Kurumsal Sosyal
Sorumluluk Zirvesi
İstanbul 
30 / 11 / 2018
İletişimciler Buluşması
TÜHİD İstanbul
16 / 02 / 2018
 
Markaşehir İzmir
 
Konferansı
TÜHİD ve İzmir Ticaret Odası
23 / 12 / 2017
Made in Azerbaijan
Bakü
15 / 12 / 2017
Gaziantep Büyükşehir B.
Gaziantep
30 / 11 / 2017
Marketing Meetup
İTÜ Maslak
16 / 10 2017
House of Genius
Workinton
23 / 9 / 2017
Go Digital Etkinliği
Dijital Karga
Bilge Adam
25/ 05 2017
Arçelik -Beko
Ajans Yönetimi Eğitimi
Reklamcılık Vakfı
25 / 05 / 2017
Marka Türkiye 
Lütfi Kırdar İstanbul
11 / 05 / 2017
İçerik Oyunları
(Konferans)
Santral İstanbul
İstanbul Bilgi Üniversitesi
30 /03/2017
Yerelden Globale 
Markalar Konferansı
Cef Works 
Shangri-La Hotel
15 /03/2017
Marka Deneyiminde 
Marka Kimliği
Bahçeşehir Üniversitesi

24 /02/2017

Türk Olarak İtalyan Tasarımı Satmaya Çalışmak

Bursa Halkla İlişkiler Derneği

Bursa

14/12/2016

Dijital Dünyada Marka İletişimi ve Yönetimi / Konuşmacı/ Seminer

Doğuş Üniversitesi

Sanat ve Tasarım Fakültesi

İstanbul

04/11/2016

Marka Kimliği Yaratma 

Atölye Çalışması

Brand Institute

İstanbul

12/10/2016 

Türk Kimliğinin

Markalara Yansıması

Brand Institute

İstanbul

07/10/2016

Temel Marka Yönetimi

Brand Institute 

İstanbul

13 /08/2016 

Markalar ve Sosyal Medya

Açık Seminerler / BrandMap İstanbul

25/07/2016

Ajans Marka İlişkileri - Ajans Yönetimi / TürkTelekom Akademi / İstanbul
 

30/05/2016 

Krizde İtibar ve Marka Yönetimi / ANSİAD

Antalya 

07/05/2016 

Kurumsal Marka Stratejileri ve İtibar Yönetimi / REPMAN-İtibar Araştırmaları Merkezi

İstanbul

03/04/2016 

Marka Yönetimi ve Marka Kimliği / Ortak İletişim / İstanbul

17/02/2016 

Sosyal Medya ve Marka / İstanbul

05/01/2016 

Marka Yönetimi / Merkez Kariyer Günleri / İstanbul 

Bilgi: Seminer, eğitim ve söyleşi için sitedeki İLETİŞİM bölümünden talepte bulunabilirsiniz. 

 BRANDMAP 

İşdünyasının bilgi paylaşım platformu yayını olan BRANDMAP, her ay marka temelinde işdünyası konularını işliyor. 

BM-143 kapak.png
BRAND SUITE ISTANBUL


Türkiye'nin marka temelinde hizmet sunan tek KURUMSAL MARKA TASARIM AJANSI

BrandSuite İstanbul, Bülent Fidan ve tasarım ekibi tarafından, marka kimliği, marka görsel kimliği, marka iletişimi ve kurumsal tasarımlar alanında çalışmalarını sürdürüyor.
 

Bilgi: Marka Danışmanlığı ve tasarımlarınız için sitedeki İLETİŞİM bölümünden görüşme talebinizi yollayabilirsiniz. 
 

brandsuitelogo1-01.png
bottom of page